Studio graficzne
Studio graficzne drukarni Sofal pozwala Klientowi na kompleksową realizację usługi w obrębie jednej firmy. Firma korzysta z najnowszych, profesjonalnych programów do prac graficznych (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Corel). Przygotowanie materiałów obejmuje skanowanie, obróbkę zdjęć, projekt graficzny, aż do kolorowego próbnego wydruku. Dzięki temu już w fazie projektowania można zobaczyć, jak będzie wyglądał projekt finalny.

Renomowani graficy posiadający doświadczenie na rynku polskim i zagranicznym skorygują lub wykonają dla Państwa projekty, a specjalista ds. promocji i reklamy zredaguje tekst i dokona koniecznej korekty edytorskiej. Staramy się, by innowacyjność, wysoka jakość i efekty naszych prac zawsze wykraczały ponad standard. Posiadamy szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie komunikacji marketingowej i przekształcamy to w konkretne działania. Wydatnie skraca to czas przygotowania całego przedsięwzięcia oraz jego realizację, która odbywa się pod kontrolą jednego, sprawnie współpracującego ze sobą zespołu specjalistów.


Gwarantujemy 100% satysfakcji.